แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้ระบบงานใหม่
เพื่อใช้ทดแทนโปรแกรมบันทึก / โอนย้ายที่ผู้เสียภาษีเคยใช้งานอยู่
(โปรแกรมเดิมจะใช้งานไม่ได้ในระบบงานใหม่)
สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย 2564 เป็นต้นไป
คู่มือการจัดเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม RD Prep
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต