วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เตรียมพบกับระบบ NEW E-FILING
  •   ยื่นแบบง่ายขึ้น
  •   สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  •   จัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Profile) ได้
  •   หลากหลายฟังก์ชัน
  •   รองรับการยื่นแบบหลากหลายช่องทาง
  •   เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของการให้บริการ

4 ขั้นตอนง่ายๆ การเข้าใช้ระบบงานใหม่ NEW E-FILING
ปรับปรุง e-mail address ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อจะได้ไม่พลาดการติดต่อรับข่าวสารใหม่ๆ จากกรม
สามารถเปลี่ยนแปลง e-mail address ได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่นี่
เตรียมความพร้อมก่อนยื่นแบบ
ดาวน์โหลด-ติดตั้งโปรแกรม RD Prep สำหรับใช้บันทึก/โอนย้ายใบแนบแบบภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีได้รับอนุมัติยื่นรวม
ดาวน์โหลดโปรแกรม RD Prep   |   คู่มือการจัดเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม RD Prep
ทดลองใช้ระบบงาน New e-Filing (ระบบฝึกทักษะ)
สำหรับเรียนรู้และเพิ่มทักษะ เสมือนยื่นแบบจริง ไปกับระบบ "ฝึกทักษะ"
สร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
(ได้ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
โปรดอย่าพลาดขั้นตอนสำคัญ ก่อนเข้าใช้งานระบบ New E-Filing
เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยสร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง
พร้อมเปลี่ยน e-mail address ให้เป็นปัจจุบัน