หน่วยชำระภาษี ย้อนกลับ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

BT Call Center : 02-626-7777
Internet Banking
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
Phone Banking
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ATM
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
Bank Counter
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท