ยื่นแบบ

บริการยื่นแบบและนำส่งข้อมูลการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถยื่นได้สำหรับผู้เสียภาษี และสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ทั้งนี้ระบบยังสามารถรองรับการยื่นแบบทุกประเภท ทั้งฉบับปกติและเพิ่มเติม ภายในกำหนดและเกินกำหนดเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกยื่นแบบได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้