จัดการบัญชีสมาชิก

การจัดการบัญชีสมาชิก สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบกิจการ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เสียภาษี การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน