หน่วยชำระภาษี ย้อนกลับ

easyBills

Call Center : -
Internet
10-50 บาท *
Mobile Application
10-50 บาท *
หมายเหตุ
ชำระค่าภาษี                    ค่าบริการ/รายการ
100 - 1,000 บาท            10 บาท*
1,001 - 5,000 บาท         15 บาท*
5,001 - 10,000 บาท       20 บาท*
10,001 - 15,000 บาท     25 บาท*
15,001 - 20,000 บาท     30 บาท*
20,001 - 25,000 บาท     35 บาท*
25,001 - 30,000 บาท     40 บาท*
30,001 - 35,000 บาท     45 บาท*
35,001 - 40,000 บาท     50 บาท*
* ขยายเวลาโปรโมชั่น ค่าธรรมเนียม (ค่าบริการต่อรายการ) เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด เหลือเพียง 6 บาท ต่อ 1 รายการรับชำระภาษี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564