หน่วยชำระภาษี ย้อนกลับ

ธนาคารกสิกรไทย

Call Center : 02-888-8888
Internet Credit Card
0% *
E-Payment
15 บาท
Internet Banking
ฟรี
K-Cash Connect Plus
15 บาท
ATM
15 บาท
Counter
15 บาท
Mobile Banking
ฟรี
หมายเหตุ
* อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเดบิต/เครดิต ของธนาคารกสิกรไทย 0%
   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเดบิต/เครดิต ของธนาคารอื่นๆ (ที่ออกบัตรในประเทศไทย) 1%
   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564