หน่วยชำระภาษี ย้อนกลับ

ธนาคารกสิกรไทย

Call Center : 02-888-8888
Internet Credit Card
 
ฟรี
(ตั้งแต่ 3 พ.ค. 67 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 1%)
E-Payment
 
15 บาท
K-Cyber Banking / K-Cyber Banking for SMEs
ฟรี
K-Cash Connect Plus
 
15 บาท
ATM
 
15 บาท
Bank Counter
 
15 บาท
Mobile Banking
(K+, K+ for SMEs)
ฟรี
KBank Service
 
10, 15 บาท