การลงลายมือชื่อดิจิทัล ย้อนกลับ

สำหรับผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน โดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ทำการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ผ่านโปรแกรม RD Digital Sign เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียน

ผู้ให้บริการออกใบรับรองฯ ภายใต้ Thailand NRCA

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 10-11 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
02-029-0290 กด 4
support@thaidigitalid.com
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
02-257-7111
ra@inet.co.th

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน

โปรแกรม RD Digital Sign
ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือเลือกไฟล์สำหรับ
Windows 32-bit | Windows 64-bit
คู่มือการใช้งาน
แนะนำขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม RD Digital Sign