หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท