หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย
ฟรี
ธนาคารดอยซ์แบงก์
15 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
ฟรี *
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ฟรี
ธนาคารยูโอบี
ฟรี *
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ฟรี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
ฟรี
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
15 บาท