หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารยูโอบี
ฟรี *
ธนาคารดอยซ์แบงก์
15 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
ฟรี *
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
ฟรี
ธนาคารกรุงไทย
ฟรี
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ฟรี
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ฟรี *
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท