หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย
10 บาท
ธนาคารยูโอบี
15 บาท
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
10 บาท
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ธนาคารออมสิน
15 บาท
โลตัส
10 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
15 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10 บาท
ที่ทําการไปรษณีย์
10 บาท
จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
10, 20 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท