หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย
10 บาท
ธนาคารยูโอบี
15 บาท
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ฟรี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ธนาคารออมสิน
15 บาท
เทสโก้ โลตัส
10 บาท
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
10 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
15 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10 บาท
ที่ทําการไปรษณีย์
10 บาท
จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
10 บาท
20 บาท
ทรู มันนี่
10 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท