หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ <br/>เฮาส์
10 บาท
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ฟรี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ธนาคารออมสิน
10 บาท
ธนาคารทิสโก้
15 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
ฟรี *
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฟรี *
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท
ธนาคารกรุงไทย
ฟรี
ธนาคารยูโอบี
ฟรี *