หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย
ฟรี
ธนาคารยูโอบี
ฟรี *
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ฟรี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ธนาคารออมสิน
10 บาท
ธนาคารทิสโก้
15 บาท
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
10 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
15 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฟรี *
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท