หน่วยชำระภาษีที่ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย
ฟรี
ธนาคารยูโอบี
ฟรี *
ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ฟรี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
กทม. 10 บาท
ตจว. 15 บาท
ธนาคารออมสิน
10 บาท
ธนาคารทิสโก้
15 บาท
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
10 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์
ฟรี *
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท